Svømmehold

Fra august 2021 har vi to svømmehold for foreningens medlemmer, fredag fra 9-11 i lige og ulige uger. Tilmelding sker efter først-til-mølle i slutningen af juni 2021.

Holdene går indtil sommerferien 2022.