Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.

Marie er formand

Elisabeth er næstformand og ansvarlig for Torsdags-klubben.

Jennie er kasserer og  festansvarlig

Siine og Helga er menige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsens vision, at alle hjemmebørn på Bornholm har gode muligheder for at indgå i fællesskaber, få venner og have en hverdag som de kan lide.

Vi arbejder på at foreningen har en bred, men bæredygtig vifte af aktiviteter, som foreningens medlemmer kan mødes omkring og engagere sig i.