Fester

Foreningen holder 3 årlige fester.

Sommerfesten og Julefesten ligger fast, derudover har vi haft Fastelavnsfest og Lanternefest eller Halloweenfest.

Festerne er for alle medlemmer og er der hvor hele foreningen samles.