Hvad er BFF?

Bornholms Frie Familieklub er en folkeoplysende forening, for familier på Bornholm som hjemmepasser og eller hjemmeunderviser.

FORENINGENS FORMÅL

§ 2.1. Foreningens formål er at skabe netværk og et forpligtende fællesskab samt at arrangere folkeoplysende aktiviteter, som primært er målrettet børnefamilier på Bornholm, der har deres børn ude af institution eller skole i kortere eller længere perioder.

Foreningens arbejde bygger på demokrati og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder og har til formål at styrke den enkeltes evne og lyst til at tage ansvar for sit eget liv samt lysten til at deltage aktivt i samfundet.