Velkommen til Bornholms Frie Familieklubs hjemmeside! Vi er en forening med omkring 170 medlemmer, dedikeret til at skabe et stærkt netværk og et forpligtende fællesskab for børnefamilier på Bornholm. Ca 120 af vores medlemmer er børn, og stort set hele alderspaletten er repræsenteret fra 0-15 år og bedsteforældre deltager også ganske ofte i vores aktiviteter.

Vores formål er at arrangere folkeoplysende aktiviteter, der primært er målrettet børnefamilier, som har deres børn ude af institution eller skole i kortere eller længere perioder. Vi tror på demokrati, frihedsrettigheder og menneskerettigheder og stræber efter at styrke den enkeltes evne og lyst til at tage ansvar for sit eget liv, samt lysten til at deltage aktivt i samfundet.

Som medlem af Bornholms Frie Familieklub, bliver du en del af et dynamisk og engageret fællesskab. Vi arrangerer ugentlige aktiviteter for vores medlemmer og deres familier, som tilbyder både social interaktion og lærerige oplevelser.

At blive medlem af vores forening er ikke blot at blive en del af et fællesskab – det er at bidrage til oprettelsen og vedligeholdelsen af et åbent og indbydende netværk på Bornholm. Dette netværk er let at finde og endnu lettere at blive en del af. Når du bidrager, er du med til at skabe en forskel i vores lokalsamfund.

Foreninger i Danmark er demokratiske og bygger på frivilligt arbejde. Alle medlemmer er en del af processen og hjælper med at løfte arbejdsbyrden. Det betyder, at vi alle sammen arbejder sammen om at gøre vores fællesskab stærkere.

Vi byder alle nationaliteter velkommen i vores forening. Hvis du er en international familie bosiddende på Bornholm, vil du finde et varmt og imødekommende fællesskab her.

Tag et kig rundt på vores hjemmeside for at finde ud af mere om os, vores aktiviteter og hvordan du kan blive medlem. Vi glæder os til at byde dig velkommen i Bornholms Frie Familieklub!